Uro Run 2017

Uro Run 2017
Uro Run 2017
Wezmę udział
Szczecin - Szczecin

Bieg publiczny „Uro Run 2017” jest imprezą otwierającą szczecińskie obchody tegorocznej edycji Tygodnia Urologii, który jest organizowany przez wiodące ośrodki urologiczne w całej Europie we wrześniu.

 

Jest to działanie mające na celu poprawę świadomości społecznej i popularyzację wiedzy w zakresie najczęstszych schorzeń urologicznych, z głównym naciskiem położonym na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu moczowego oraz męskich narządów płciowych, z uwzględnieniem popularyzacji idei badań przesiewowych.

 

Miejsce: Pomnik Czynu Polaków