Uro Run 2018

Uro Run 2018
Szczecin - Szczecin

Uro Run 2018

Pomnik Czynu Polaków

22.09.2018,start.10:30

 

Bieg publiczny „Uro Run 2018” jest imprezą otwierającą szczecińskie obchody tegorocznej edycji Tygodnia Urologii, który jest organizowany przez wiodące ośrodki urologiczne w całej Europie we wrześniu.

 

Jest to działanie mające na celu poprawę świadomości społecznej i popularyzację wiedzy w zakresie najczęstszych schorzeń urologicznych, z głównym naciskiem położonym na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych układu moczowego oraz męskich narządów płciowych, z uwzględnieniem popularyzacji idei badań przesiewowych.