Dni Muzyki Żydowskiej - Muzyka Nowej Synagogi

Dni Muzyki Żydowskiej - Muzyka Nowej Synagogi
Szczecin - Szczecin

Dni Muzyki Żydowskiej - Muzyka Nowej Synagogi

Muzeum Narodowe w Szczecinie

15-16.09.2018,start.19

 

W Nowej Synagodze przy obecnej ulicy Dworcowej rozbrzmiewały potężne organy, koncertował chór, śpiewali w niej najsłynniejsi artyści swoich czasów. Kładąc rękę na ocalałym fragmencie muru dawnej synagogi, jesteśmy w stanie wciąż wyczuć jego lekkie drżenie.

 

Przerwaną przez drugą wojnę światową tradycję wykonawczą wskrzesi trio Vox Varshe i organista Jakub Stefek. Podczas koncertu odbędzie się światowe prawykonanie "Yeish Kochavim" Eunho Changa, utworu inspirowanego wokalno-organową tradycją żydowską.