Festiwal Garaże: O.S.T.R., Paweł Domagała, Tragarze

 Festiwal Garaże: O.S.T.R., Paweł Domagała, Tragarze
Teatr Letni - ul. Juliana Fałata 2, Szczecin

HOT POLECA

 

Festiwal Garaże: O.S.T.R., Paweł Domagała, Tragarze

Teatr Letni

30-31.08.2019,start.17

 

Festiwal „Garaże” jest wydarzeniem promującym młodych wykonawców muzycznych, ukazującym najwartościowsze zjawiska i trendy w polskiej kulturze muzycznej. Ideą samego festiwalu, oprócz roli popularyzatorskiej i kreowaniu nowych oryginalnych środków ekspresji artystycznej uzdolnionych debiutantów, ma dotrzeć i łączyć swym przekazem szerokie oraz zróżnicowane wiekowo grono odbiorców. W ramach festiwalu zostanie przeprowadzony ogólnopolski przegląd zespołów ukazujący możliwie pełne spektrum wartościowych zjawisk i trendów w polskiej kulturze muzycznej.