Gumieniecki Jarmark nad Jeziorkiem Słonecznym

Gumieniecki Jarmark nad Jeziorkiem Słonecznym
Szczecin - Szczecin

Gumieniecki Jarmark nad Jeziorkiem Słonecznym
Jeziorko Słoneczne
16.06.2019,start:11


Organizatorzy zapraszają na Gumieniecki Jarmark, który odbędzie się 16 czerwca w godzinach 11:00-15:00 na terenie Jeziorka Słonecznego w pobliżu boiska (od strony ul. Derdowskiego). Na Gumienieckim Jarmarku będziecie mogli sprzedawać lub wymieniać mniej lub bardziej niepotrzebne rzeczy.

 

Uczestnikiem (wystawcą) Gumienieckiego Jarmarku może być każda osoba fizyczna - nieprowadząca działalności gospodarczej. Uczestnik powinien zgłosić chęć udziału pod numerem telefonu 506 071 986 lub na adres jarmark@gumience.org.pl.