Seks w Życiu Mężczyzny

Seks w Życiu Mężczyzny
Szczecin - Szczecin

 

Seks w Życiu Mężczyzny
GOKSiRW Przecławiu
20.02.2020,start.19


„Seks w życiu mężczyzny" to komediowe spotkaniem terapeuty – Jacka Borkowskiego, z pacjentem – Adamem Marjańskim. Zadaniem lekarza jest odblokowanie i uzdrowienie swojego klienta w sferze seksu za pomocą niekonwencjonalnych metod. Seks staje się pretekstem do dalszych, głębszych rozmów.

 

W przedstawieniu tym dużą rolę odgrywa publiczność. Jest ona włączona do czynnego udziału w spektaklu. Zadaniem aktorów jest odblokowanie widzów i zachęcenie ich do interaktywnego uczestnictwa.