Wydział Sztuk Wizualnych

17.05.2018
Autor: Piotr Żelachowski, Zdjęcia: Karolina Tarnawska

W naszym cyklu „Artystyczny Szczecin” razem ze Akademią Sztuki prezentujemy  Wam sylwetki uzdolnionych szczecinian – artystów oraz wykładowców, którzy zarówno tworzą, jak i uczą sztuki w naszym mieście. W majowym numerze Hota oprowadzimy Was po Wydziale Sztuk Wizualnych, a naszym przewodnikiem będzie sama Pani Dziekan  - Katarzyna Utecht. Mamy nadzieję, że nasz wywiad dostarczy Wam ciekawych informacji a być może zainspiruje niektórych z Was do podjęcia studiów na tym wydziale.  

 

hot°:  Zacznijmy od początku. Jest Pani obecnie Dziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych. Jak zaczęła się Pani przygoda ze sztuką?  

 

Od czego zacząć, może tak: w 2008 roku obroniłam pracę magisterską zrealizowaną w Pracowni Projektowania Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Niedługo po obronie dowiedziałam się o nominacji i przyznaniu nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom projektowy w dziedzinie sztuk plastycznych.

 

Praca magisterska dotyczyła rewitalizacji obszarów portowych i adaptacji z nadbudową starej fabryki na nabrzeżu Odry w Szczecinie. Po studiach pracowałam w biurze architektonicznym, następnie otworzyłam własną działalność i zajmuję się projektowaniem wnętrz prywatnych i użyteczności publicznej.


Z Akademią Sztuki związana jestem od początku jej istnienia, czyli od 2010 roku, początkowo na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Mebla prof. Marka Owsiana w Katedrze Architektury Wnętrz i Form Użytkowych na Wydziale Sztuk Wizualnych. Po czterech latach pracy otworzyłam przewód doktorski na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

 

W 2015 roku obroniłam pracę doktorską w dyscyplinie sztuk projektowych. Owa praca dotyczyła przestrzeni mieszkalnej, tak ważnej dla moich poszukiwań badawczych. Po uzyskaniu stopnia doktora, od roku akademickiego 2015/2016, jako adiunkt prowadzę Pracownię Projektowania Mebla i zostałam Prodziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych, a w kolejnej kadencji, po wyborach - Dziekanem.

 

hot°: Czy woli Pani tworzyć sztukę czy jej uczyć? Co jest trudniejsze?

 

Jeden i drugi aspekt sprawia mi dużą satysfakcję, nie potrafiłabym z czegoś zrezygnować. Projektując wnętrza i meble spełniam się jako twórca, ucząc w Pracowni Projektowania Mebla spełniam się jako dydaktyk.

 

Większą odpowiedzialnością jest jednak wykształcenie kreatywnych i świadomych twórczo absolwentów, potrafiących realizować prace projektowe na wysokim poziomie przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeb odbiorcy.

 

hot°:  Mamy maj, niedługo zaczną się nabory na Wasz Wydział. Jakie kierunki oferujecie? Kim możemy zostać - kończąc edukacje na Wydziale Sztuk Wizualnych?   

 

Wydział Sztuk Wizualnych prowadzi dwa kierunki – Architekturę Wnętrz i Grafikę (specjalność: grafika artystyczna i grafika projektowa). Nasza oferta edukacyjna jest bardzo szeroka. Cechą charakterystyczną dla naszego Wydziału jest różnorodność i otwartość wynikająca z łączenia sztuk pięknych z projektowymi.

 

Studenci wybierający Architekturę Wnętrz są w pełni przygotowani zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej z projektowaniem szeroko pojętej architektury wnętrz, w tym wystaw, form użytkowych w zakresie meblarstwa, oświetlenia oraz komunikacji wizualnej czy detalu architektonicznego, a także form architektonicznych w różnej skali. Studiując Grafikę Artystyczną można z kolei wybrać grafikę cyfrową lub grafikę eksperymentalną, a także tradycyjne formy graficzne takie jak wypukłodruk, wklęsłodruk, płaskodruk.

 

Kończąc studia w zakresie Grafiki Projektowej absolwent może stać się między innymi projektantem wydawnictw i publikacji cyfrowych, aplikacji i stron internetowych, plakatu i ilustracji, znaku i form identyfikacyjnych. Nowością jest poszerzenie kształcenia o pracownie specjalizujące się m.in. w projektowaniu gier komputerowych i przestrzeni wirtualnej, a także pracownię tkaniny artystycznej.

 

      

 

hot°:  Jak wygląda obecnie studiowanie sztuki? Jak wygląda wyposażenie dydaktyczne na Pani wydziale? Słyszałem coś o płatnych stażach, które zaczniecie realizować od czerwca?

 

Studenci Wydziału Sztuk Wizualnych mają do dyspozycji profesjonalnie wyposażone pracownie, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania. Dysponujemy specjalistycznym zapleczem naukowo-dydaktycznym, z którego korzystają nasi studenci w toku studiów. 

Na przyszłych studentów czeka między innymi - Modelarnia (Prototypownia), Laboratorium Projektowe Architektury Wnętrz czy Laboratorium Cyfrowego Modelowania 2D i 3D, Komputerowe Laboratorium Grafiki Bitowej i Wektorowej oraz Laboratorium Cyfrowego Druku Prototypowego, Laboratorium Sitodruku, Litografii, Wklęsłodruku i Grafiki Cyfrowej.

 

Od tego roku jako jedyny wydział w Akademii Sztuki będziemy realizowali płatne programy stażowe dla studentów w ośrodkach kultury, instytucjach i firmach. Już w czerwcu szesnaście studentów z kierunku Grafika rozpocznie współpracę z firmami zewnętrznymi, w kolejnym roku dołączą studenci Architektury Wnętrz, zdobywając w ten sposób umiejętności bezpośrednio związane z kierunkiem, na którym się kształcą – to niezwykle ważne, aby już podczas studiów zdobywać zawodowe doświadczenie.

 

  

 

hot°Co znaczy według Pani bycie studentem Akademii. Jak ten wybór definiuje naszą przyszłość

 

Studiowanie w Akademii Sztuki, przez swój interdyscyplinarny charakter, może dać młodemu człowiekowi znacznie więcej niż można przypuszczać, jeśli dobrze wykorzysta czas studiowania. Studia są drogą do wzrastania, przygotowują do samodzielności projektowej i twórczej. Prowadzą do rozwoju osobowości i własnych zainteresowań, są czasem zebrania doświadczeń, kwalifikacji i ustalenia wartości.

 

hot°Jakie były najpopularniejsze kierunki w ostatnim roku? Czy można studiować w trybie dziennym i zaocznym? Jakie pierwsze kroki powinniśmy podjąć jeśli chcemy zdawać na Wasz Wydział?

 

Oba kierunki – Architektura Wnętrz i Grafika co roku cieszą się dużym zainteresowaniem i są chętnie wybierane przez kandydatów. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym, są to studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Ze wszystkimi etapami rekrutacji na Wydział Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, która rusza 17 maja i potrwa do 8 czerwca, można zapoznać się na stronie internetowej: www.akademiasztuki.eu/rekrutacja. Prowadzimy także indywidualne konsultacje dla kandydatów na studia, na które zapraszam.

 

hot°:  Pora na moje tradycyjne pytanie: Czy uważa Pani, że Szczecin jest miastem dającym perspektywy i możliwość rozwoju artystom?    

 

Szczecin jest otwarty na nowe inwestycje, rozwija się, daje dużo możliwości, dla artystów często jest inspiracją. Jako miasto posiada bogatą ofertę kulturalną i ciągle się zmienia. Jednocześnie przez zmiany w przestrzeniach miejskich, za sprawą na przykład Filharmonii czy Centrum Dialogu Przełomy, staje się zauważalny na świecie.

 

  

 

 

hot°:  Na koniec zostawiłem coś trudniejszego: Jak wyglądają relacje Uczeń – Profesor na Waszym Wydziale? Ile w tym partnerstwa a ile dystansu?

 

Uważam, że relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielem akademickim, a studentem sprzyjające procesowi kształcenia, powinny być oparte na współpracy, partnerstwie, pozytywnych emocjach przy zachowaniu ich formalnego charakteru.

 

Wydział Sztuk Wizualnych wyróżnia profesjonalna kadra specjalistów z indywidualnym podejściem do każdego studenta. Praca w takich warunkach sprzyja zdobywaniu wiedzy. Wszyscy wykładowcy na moim wydziale skupiają bardzo dużą uwagę na budowaniu relacji wzajemnego szacunku, a nie rzadko również przyjaźni.

 

 

www.akademiasztuki.eu

www.studiujwsw.eu

www.facebook.com/studiujwsw.eu

www.instagram.com/studiujwsw

 

Dziekan
Wydziału Sztuk Wizualnych
dr Katarzyna Utecht

tel. 502 679 320 / katarzyna.utecht@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin