Moniofonia Birthday Party w Oficyna Klub (2016-01-16)