Collegium Medyczne Medica: Higienistka Stomatologiczna - Top Zawód!

15.02.2017 0 komentarzy
Autor: Joanna Bieleninik, Zdjęcia: Archiwum Collegium Medyczne Medica

Wysoko wykwalifikowany personel stomatologiczny poszukiwany na szczecińskim rynku pracy! Szczeciński rynek pracy to zagłębie stomatologiczne. Turystyka zdrowotna obywateli takich krajów jak Dania, Norwegia czy Niemcy spowodowała dynamiczny rozwój tego sektora usług, co z kolei wymogło zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowany personel medyczny.

 

 

Chcesz podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i samodzielnie wykonywać część zabiegów profilaktyczno-leczniczych? Wybierz kierunek Higienistka stomatologiczna w Collegium Medycznym Medica i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu. Higienistka stomatologiczna to kwalifikowany średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego.

 

Po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe higienistka stomatologiczna uzyskuje uprawnienia do:

 

wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia (usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów)
samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

 

Uwaga! Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji, bezpłatne szkolenia! Tylko dla osób chętnych możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień z zakresu Asysty stomatologicznej – bezpłatnie! Tylko w Medice - szkolenia informatyczne z programów komputerowych dla służby zdrowia – gratis!

 

Gabinet Stomatologiczny

 

W Medice jakość ma znaczenie!


Collegium Medyczne Medica zapewnia zajęcia we własnej nowoczesnej pracowni stomatologicznej!
Gwarancja organizacji praktyk zawodowych!
Dodatkowe bezpłatne szkolenia podczas nauki!
Wykładowcy praktycy!
100% zdawalności egzaminów zawodowych!
Ponad 60% zajęć praktycznych!


Organizacja kształcenia:


Nauka na kierunku higienistka stomatologiczna trwa dwa lata i kończy się możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

 

Wykaz przedmiotów nauczania:

 

podstawy przedsiębiorczości
organizacja ochrony zdrowia
podejmowanie działalności gospodarczej
podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
propedeutyka stomatologiczna
edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
farmakologia
mikrobiologia
język angielski zawodowy
język migowy
technologie informatyczne
zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
działalność profilaktyczno-lecznicza w gabinecie stomatologicznym (zajęcia praktyczne)
praktyka zawodowa (4 tygodnie - 160 godzin)

 

Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:


gabinetach i przychodniach dentystycznych
gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 

 

Perspektywy zatrudnienia! Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:


gabinetach i przychodniach dentystycznych
gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach
Higienistka może prowadzić również samodzielną własną działalność gospodarczą

 

Warunki rekrutacji:


Do szkoły mogą zapisać się osoby posiadające wykształcenie średnie. Matura nie jest wymagana. Liczba miejsc jest ograniczona – o zapisie do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zapisów online: http://medica.edu.pl/rekrutacja

 

 

Więcej informacji uzyskacie w sekretariacie szkoły: Medica Collegium Medyczne
Medica - szkoła polecana przez pracodawców!
ul. Dworcowa 20A
tel. 800 800 188, 91 433 31 74, 517 715 411
Strona Internetowa
E-Mail
Facebook
Instagram

 

Komentarze

Komentarze

Brak komentarzy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i opiniach publikowanych przez Czytelników niniejszego serwisu. Publikowane komentarze są tylko i wyłącznie prywatymi opiniamii użytkowników serwisu. Zachowujemy oryginalną pisownię nadesłanych komentarzy.