Marka "Zrobione w Szczecinie"

27.07.2022
Autor: Piotr Żelachowski, Zdjęcia: Archiwum Firmy
Kolejni przedsiębiorcy przed szansą na otrzymanie certyfikatu ruszyła bowiem 6. edycja projektu “Zrobione w Szczecinie. To wyjątkowe wyróżnienie dla firm, które oferują wysoką jakość usług i produktów, a przy okazji promują nasz region.
 
 
 
✅ W tym gronie jest już 80. przedsiębiorców. Do tej elity mogą dołączyć kolejne firmy. Nabór wniosków potrwa do końca sierpnia.
 
✅ Marka “Zrobione w Szczecinie” to wyróżnienie dla najciekawszych produktów i usług. Znak przyznawany jest od 2018 roku.
 
✅ Od tego czasu o to wyróżnienie starło się ponad 200 firm, spośród których prawie 80 otrzymało możliwość posługiwania się znakiem w swojej ofercie (znak ustalony w drodze konkursu przy udziale Akademii Sztuki w Szczecinie).
 
✅ Certyfikat jest przyznawany przez Gminę oryginalnym szczecińskim produktom lub usługom wyróżniającym się wysoką jakością oraz kreującym pozytywny wizerunek miasta.
 
✅ Celem marki jest promowanie działań kreatywnych, gospodarczych i innowacyjnych. Poza tym certyfikat to także wzmacnianie szczecińskiej tożsamości, podniesienie jakości produktów i usług, a także promocja szczecińskich przedsiębiorców i zwiększenie lojalności klientów wobec lokalnych marek.
 
Jednym słowem chcemy wyróżniać te firmy, które w pozytywny sposób działają w Szczecinie i przyczyniają się do jego rozwoju oraz promocji.
 
Korzyści są obopólne i można je podsumować hasłem: Szczecin promuje firmy - firmy promują Szczecin - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina:
 
"Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w kolejnej edycji projektu. Jestem przekonany, że jest jeszcze wiele firm, które śmiało mogą pochwalić się dokonaniami i być w zacnym gronie marek “Zrobione w Szczecinie”.
 
---------------------------
 
 
ℹ️ Kto się może starać o certyfikat “Zrobione w Szczecinie”?
 
✅ O przyznanie marki dla produktów lub usług mogą występować przedsiębiorcy, instytucje i inne podmioty należące do Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, których produkty znajdują się na szczecińskim rynku przez co najmniej rok przed zgłoszeniem.
 
✅ Marka ma charakter honorowy i nie przysługują z tego tytułu żadne gratyfikacje finansowe czy ulgi podatkowe.
 
✅ Korzyścią dla przedsiębiorców, wynikającą z przyznania znaku jest możliwość udziału w działaniach promocyjnych prowadzonych w Szczecinie oraz możliwość umieszczenia logotypu marki w materiałach promocyjno-informacyjnych.
 
--------------------------
 
ℹ️ Gdzie i do kiedy można składać wnioski. Nabór potrwa do 31 sierpnia.
 
✅ Wnioski o przyznanie marki można składać w formie elektronicznej pod adres mailowy: [email protected]
 
lub
 
✅ W biurze Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
pod adresem: ul. Niemierzyńska 17A, 71-441 Szczecin, (II piętro),
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Marka Zrobione w Szczecinie”.
 
✅ Dodatkowe informacje uzyskamy także pod numerem telefonu:
☎ 91 333 97 70
 
✅ Szczegóły oraz listę laureatów znajdziemy na stronie: