Meeting Point

30.05.2023 0 komentarzy
Autor: Piotr Żelachowski, Zdjęcia: Archiwum Firmy

Meeting Point Anna już 3-4 czerwca!, będzie to okazja do osobistego rozwoju, ale również doskonały moment, by poznać ciekawych ludzi i nawiązać nowe, wartościowe kontakty.Wydarzenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów. Oznacza to, że uczestnicy będą mieli okazję aktywnie uczestniczyć w różnorodnych zajęciach praktycznych, dzięki czemu będą mogli bezpośrednio wdrożyć nowe umiejętności i techniki. Warsztaty to doskonała okazja do pogłębiania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności z zakresu tematów poruszanych przez zaproszonych gości. O szczegółach rozmawiamy z organizatorką Anną Pietrzak.

 

 

hot°: Jakie doświadczenia czekają na uczestników podczas wydarzenia Meeting Point?


Podczas wydarzenia Meeting Point Anna - Warsztaty, uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć wielu inspirujących i interaktywnych zajęć.

Spotkacie zaproszonych gości, tacy jak Katarzyna Idzikowska, Jan Gajos, Sławomir Smagacz i Paweł Opolski, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na różnorodne tematy. Wystąpienia te będą pełne inspiracji i pozwolą uczestnikom zdobyć nowe spojrzenie na swoje życie i karierę.

 

Wydarzenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów, co oznacza, że uczestnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w różnorodnych zajęciach praktycznych. Dzięki temu będą mieli możliwość bezpośredniego wdrożenia nowych umiejętności i technik, co przyczyni się do ich osobistego rozwoju.

 

Zaproszeni goście będą poruszać różnorodne tematy związane z rozwojem osobistym i sukcesem. Na przykład, Katarzyna Idzikowska skupi się na wykorzystaniu mowy i komunikacji w budowaniu pozytywnego wizerunku, Jan Gajos podzieli się strategiami zarządzania czasem, a Sławomir Smagacz omówi najważniejsze aspekty współczesnego świata i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami Nowej Normalności. Paweł Opolski wprowadzi uczestników w świat związku między świadomością a ciałem oraz podzieli się narzędziami do rozwoju duchowego.

 

 

hot°: A teraz konkrety! Jakie umiejętności i wiedzę można będzie zyskać, biorąc udział w warsztatach podczas Twojego wydarzenia?


Podczas wydarzenia Meeting Point Anna, biorąc udział w warsztatach prowadzonych przez różnych prelegentów, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia różnorodnych umiejętności i wiedzy. Oto podsumowanie tematów i potencjalnych korzyści związanych z każdym warsztatem:

 

Głos, który kształtuje wizerunek (Katarzyna Idzikowska):

- Poznanie Mapy Głosu wg Kompletnej Techniki Wokalnej (CVT) i instrukcji obsługi własnego głosu.
- Budowanie lepszych i głębszych relacji z samym sobą i innymi poprzez skuteczną komunikację werbalną.

 

Dobór priorytetów (Jan Gajos):

- Skuteczne zarządzanie czasem i pozbycie się nadmiaru zadań i obowiązków.
- Przekształcanie marzeń w cele i tworzenie solidnego planu działania.
- Dobra selekcja priorytetów i efektywne zarządzanie dniem, uwzględniające równowagę między pracą a życiem prywatnym.
- Techniki zarządzania czasem wykorzystywane przez Jana Gajosa, który z sukcesem prowadzi pięć firm.

 

XXI wiek Nowa Normalność (Sławomir Smagacz):

- Radzenie sobie z wyzwaniami nowoczesnego świata, takimi jak wypalenie zawodowe, depresja, samotność, nałogi i presja otoczenia.
- Korzystanie z szans cyfrowej rewolucji, w tym sztucznej inteligencji i pracy zdalnej.
- Trening mentalny w sporcie, biznesie i życiu codziennym, w tym biohacking i neurohacking, aby lepiej radzić sobie z wyzwaniami.

 

Korelacja między duszą, a ciałem (Paweł Opolski):
- Poznanie różnych podejść do medycyny, w tym w kontekście starych kultur.
- Zrozumienie i eksploracja enteogennych roślin mocy w rozwoju świadomości i terapii.
- Zajęcie się energią kobiecą i męską, a także ideą Kręgów Mocy.

 

Uczestnicy będą mieli okazję rozwijać umiejętności związane z komunikacją werbalną, zarządzaniem czasem, radzeniem sobie z wyzwaniami współczesnego świata oraz eksploracją duchowości i świadomości. Wydarzenie Meeting Point Anna oferuje szeroki zakres tematów, które mogą pomóc uczestnikom rozwijać się w wielu sferach życia.

 

 

hot°: Czy są jakieś wymagania lub wcześniejsze doświadczenie, które uczestnicy powinni posiadać, aby w pełni skorzystać z warsztatów i prezentacji?


Warsztaty będą prowadzona w sposób przystępny dla uczestników, niezależnie od ich poziomu wiedzy lub doświadczenia w danych dziedzinach.Ponieważ warsztaty mają na celu rozwój osobisty, naukę nowych umiejętności i zdobycie wiedzy, mogą być one korzystne zarówno dla początkujących, jak i dla osób, które już mają pewne doświadczenie w danych obszarach.

--------------

Link do wydarzenia na facebooku:

--------------

Bilety do kupienia tutaj:

--------------


hot°: Jakie spostrzeżenia na temat skutecznego komunikowania się i budowania wizerunku przedstawi Katarzyna Idzikowska?

 


Podczas warsztatów Katarzyna Idzikowska podzieli się praktycznymi wskazówkami i przykładami, które pomogą uczestnikom lepiej zrozumieć i wdrożyć te spostrzeżenia w praktyce, aby skuteczniej komunikować się i budować pozytywny wizerunek takich jak:

 

Wykorzystanie głosu: Katarzyna Idzikowska zaprezentuje Mapę Głosu wg Kompletnej Techniki Wokalnej (CVT) jako narzędzie do efektywnego wykorzystywania głosu. Poznanie tej techniki może pomóc uczestnikom w lepszym kontrolowaniu i wykorzystywaniu swojego głosu, co może wpływać na postrzeganie ich wizerunku.


 

Budowanie pewności siebie: Skuteczne komunikowanie się często wymaga pewności siebie. Katarzyna Idzikowska może podzielić się technikami i strategiami, które pomogą uczestnikom budować pewność siebie w kontekście komunikacji. Pewność siebie może wpływać na sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez innych.


 

Nawiązywanie pozytywnych relacji: Skuteczne komunikowanie się nie ogranicza się tylko do samej mowy. Katarzyna Idzikowska może przedstawić, jak skutecznie nawiązywać pozytywne relacje poprzez komunikację. Budowanie głębszych i lepszych relacji z samym sobą i innymi może mieć wpływ na sposób, w jaki jesteśmy odbierani przez innych.


 

Zdjęcia z zimowej edycji 2023 Zdjęcia z zimowej edycji 2023

 

hot°: Kolejny prelegent to Jan Gajos, który będzie omawiać strategie zarządzania czasem. Prosimy o szczegóły...


Warsztaty prowadzone przez Jana Gajosa zapewnią praktyczne wskazówki i narzędzia, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoim życiu, aby lepiej zarządzać czasem, osiągać cele i osiągać sukces zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

 

Pozbywanie się nadmiaru zadań i obowiązków: Jan Gajos przedstawi techniki i podejścia, które pomogą uczestnikom skutecznie radzić sobie z nadmiarem obowiązków. Będzie omawiał sposoby na identyfikację priorytetów i skuteczne zarządzanie nimi, aby uczestnicy mogli przestać odczuwać presję i poczucie niedotrzymania terminów.


 

Przekształcanie marzeń w cele: Jan Gajos podzieli się strategiami, jak przekuć marzenia w konkretne cele. Będzie omawiał znaczenie planowania i działania, aby uczestnicy mogli ustalić jasne cele i opracować solidny plan działania na najbliższe lata.

Techniki zarządzania czasem: Jan Gajos, mający doświadczenie w prowadzeniu ośmiu firm, może podzielić się swoimi sprawdzonymi technikami zarządzania czasem. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie organizować swój dzień, aby wykonywać zadania skutecznie, odnosić sukcesy i jednocześnie zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.Wytworzenie racjonalnego dialogu wewnętrznego: Jan Gajos omówi równiez, jak wytworzyć w sobie racjonalny dialog wewnętrzny, który będzie stanowił siłę napędową do osiągania celów. Dzięki temu uczestnicy będą mogli skuteczniej zarządzać swoimi myślami, motywacją i skupieniem.


 


hot°: Kolej na Sławomira Smagacza. Jakie zagadnienia omówi on podczas swojego wystąpienia na temat Nowej Normalności?


Wystąpienie Sławomira Smagacza będzie miało na celu uświadomienie uczestnikom najważniejszych aspektów Nowej Normalności oraz dostarczenie im narzędzi i wskazówek, aby mogli radzić sobie skutecznie z tymi wyzwaniami. Będzie to okazja do zdobycia wiedzy, inspiracji i praktycznych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie.

 

Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym, depresją i samotnością: Sławomir Smagacz poruszy tematy związane z wyzwaniami emocjonalnymi i psychicznymi, które mogą wynikać z nowej rzeczywistości. Przedstawi strategie i narzędzia, które pomogą uczestnikom radzić sobie z wypaleniem zawodowym, depresją, samotnością i innymi trudnościami.

Wykorzystanie szans cyfrowej rewolucji: W kontekście Nowej Normalności, Sławomir Smagacz podzieli się wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi korzystania z szans wynikających z rozwoju technologii i cyfrowego świata. Omówi sposoby wykorzystania narzędzi cyfrowych, pracy zdalnej i innowacyjnych rozwiązań w celu rozwijania się w nowoczesnym świecie.


 

Rozwiązania dla Nowej Normalności: Sławomir Smagacz przedstawi różne rozwiązania i podejścia, które mogą pomóc uczestnikom radzić sobie z wyzwaniami Nowej Normalności. Będzie omawiał metody adaptacji, strategie zarządzania zmianą i sposoby dostosowania się do nowych warunków społecznych i zawodowych.


 

hot°: Na koniec aspekty duchowe. Jakie tematy związane z duszą i ciałem będą poruszone przez Pawła Opolskiego?


Podczas warsztatów Paweł Opolski będzie eksplorować korelację między duchem a ciałem, zapewniając wgląd w duchowe aspekty naszego istnienia i pokazując, jak możemy budować nową świadomość. Będzie to okazja do zgłębienia tych tematów, zrozumienia ich znaczenia dla naszego rozwoju i zdobycia praktycznych narzędzi do duchowego wzrostu i samorozwoju.

 

Stara i nowa "medycyna": Paweł Opolski przedstawi różnice i podobieństwa między tradycyjnymi systemami medycznymi a nowoczesnymi podejściami do zdrowia i dobrostanu. Omówi, jakie duchowe aspekty są uwzględniane w różnych tradycjach i jak możemy korzystać z nich w kontekście współczesnego życia.


 

Enteogenne rośliny mocy: Paweł Opolski przedstawi potencjał i zastosowanie roślin enteogennych w kontekście rozwoju świadomości i terapii. Omówi, jakie rośliny są wykorzystywane w praktykach duchowych, jak działają na naszą świadomość i jak możemy korzystać z nich w celu rozwoju osobistego.Energia kobieca i energia męska: Paweł Opolski poruszy temat równowagi i harmonii między energią kobiecą a męską. Omówi, jak te energie wpływają na nasze życie i relacje, czy stanowią konflikt, czy też mogą stanowić wzajemne wsparcie i harmonię. Przedstawić ideę kręgów mocy jako sposób budowania równowagi i korzystania z obu tych energii.

 

Sale Meeting Point 2023 Sale Meeting Point 2023

 
hot°: Jakie inne atrakcje czekają na uczestników oprócz wystąpień i warsztatów podczas wydarzenia Meeting Point?


Oprócz wystąpień i warsztatów, uczestnicy wydarzenia Meeting Point mogą spodziewać się wielu innych atrakcji i dodatkowych elementów, które wzbogacą ich doświadczenie.
Poza wymienionymi prelegentami, wystąpi również Anna Pietrzak organizator, która podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i historiami sukcesu. To doskonała okazja do zdobycia inspiracji i motywacji.


Organizatorzy zapewnią catering i poczęstunek dla uczestników, aby zapewnić im wygodę i komfort podczas wydarzenia. To doskonała okazja do delektowania się smacznymi posiłkami i rozmowy z innymi uczestnikami.


Jedną z atrakcji, na której nie możecie przegapić, jest losowanie nagród niespodzianek! To prawdziwa gratka dla wszystkich uczestników.Dla posiadaczy biletów VIP na godzinę 19:00 zaplanowano specjalne wydarzenie „Kuluary" w miejscu w Aloha Residence.


Dla posiadaczy biletów VIP, "Kuluary" stanowią dodatkową wartość, umożliwiając im bardziej ekskluzywny dostęp do prelegentów i możliwość nawiązania kontaktów z wpływowymi osobami z biznesu. Jest to doskonała okazja do poszerzenia sieci kontaktów, wymiany wiedzy i inspiracji w bardziej prywatnej i kameralnej atmosferze.

 

Anna Pietrzak Organizatorka


hot°: W jaki sposób interaktywna formuła wydarzenia ożywi uczestnictwo i przyniesie korzyści w przyswajaniu wiedzy i umiejętności?


Uczestnicy nie będą jedynie biernymi słuchaczami, ale mają możliwość aktywnego uczestnictwa w różnorodnych zajęciach praktycznych. Mogą samodzielnie wykorzystywać nowe umiejętności i techniki, co umożliwia im bezpośrednie wdrożenie zdobytej wiedzy.


W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania indywidualnego wsparcia i opinii od prelegentów i ekspertów. Mogą zadawać pytania, prosić o porady i otrzymywać szczegółowe informacje dostosowane do swoich potrzeb i sytuacji

hot°: Czy spotkanie będzie dostępne tylko w Szczecinie, czy także online, aby zapewnić możliwość udziału każdemu zainteresowanemu?


Warsztaty będą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej.


hot°: Czy istnieje możliwość networkingowej interakcji z innymi uczestnikami i prelegentami podczas wydarzenia?


Sesje networkingowe podczas tego wydarzenia stanowią nieodłączny element, który pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał spotkania, wymienić się pomysłami i być częścią inspirującej społeczności.

 

 

--------------

Link do wydarzenia na facebooku:

--------------

Bilety do kupienia tutaj:

--------------

 

 

Komentarze

Komentarze

Brak komentarzy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i opiniach publikowanych przez Czytelników niniejszego serwisu. Publikowane komentarze są tylko i wyłącznie prywatymi opiniamii użytkowników serwisu. Zachowujemy oryginalną pisownię nadesłanych komentarzy.