Dobra Księgowa: Biuro 4U

21.02.2023 2 komentarzy
Autor: Piotr Żelachowski, Zdjęcia: Agnieszka Porada

Satysfakcja, pieniądze, prestiż. Tego w indywidualnej kolejności, oczekujemy od swojej pracy. Dodatkowo chcemy poznawać interesujących ludzi, mieć szansę rozwoju zawodowego i ani przez chwilę nie czuć nudy. I kiedy przychodzi czas na decyzję, na wybór studiów lub zmianę obecnego zawodu – mamy czarną dziurę. Ale my postanowiliśmy Wam pomóc. Znaleźliśmy 10 zawodów, które cieszą się dużym powodzeniem i przedstawiamy je Wam od tzw. kuchni. Rozmawiamy z Panią Sylwią Solowij-Kowalską o pracy w zawodzie KSIĘGOWA. Nasza bohaterka wraz z pracowniczkami prowadzi biuro rachunkowe Biuro4U w Szczecinie.

 

Właścicielka Sylwia Solowij

 

hot°: Zacznijmy od początku. Jak zaczęła się Pani praca w księgowości? Dlaczego akurat taki wybór?

 

Zawsze lubiłam bawić się pieczątkami 😊, podczas zabawy… prawdopodobnie w wieku 3 lat, pierwszy raz powiedziałam mojej Mamie - będę prezesem 😊, chociaż „prezes”, „szef” to ostatnie słowa, które mnie określają.


Swoja firmę założyłam 01.04.2013 roku i nie przez przypadek termin ten przypadł na prima aprilis. Byłam wtedy młodą dziewczyną zaraz po studiach i sformułowanie „właściciel firmy” wydawało mi się takie poważne i zupełnie nie pasujące do mnie, zwłaszcza że w tym samym czasie pracowałam jako księgowa w firmie, w której ogromnym szacunkiem i respektem darzyłam mojego Szefa. Ja wtedy, w zestawieniu z Nim…… do dziś te wspomnienia wywołują uśmiech na mojej twarzy.


Firmę założyłam z potrzeby rynku i chęci zarobienia dodatkowych pieniędzy, początkowo zajmowałam się pisaniem wniosków na dotacje unijne, robieniem analiz do kredytów inwestycyjnych oraz pisaniem biznesplanów. Księgowość wtedy nie była głównym źródłem utrzymania mojej firmy, mimo iż jeszcze przez kilka lat pracowałam równolegle w innej firmie jako księgowa. Nie umiem określić w którym momencie ta proporcja się zmieniła oraz jak z kilku klientów zrobiło się kilkudziesięciu.

 

Powiedzenie „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu.” – sprawdza się u mnie doskonale. Robię „swoje” z duża pasją i satysfakcją, a kolejni Klienci pojawiają się z polecenia innych Klientów. Najtrudniejszym wyzwaniem było dla mnie podjęcie decyzji dotyczącej zatrudnienia pierwszego pracownika, trudno jest przekazać komuś część swoich obowiązków, gdy od początku wszystko robiło się samemu i miało się wymierne efekty tego, że robi się to dobrze.

 

Ostatecznie odważyłam się, i był to strzał w dziesiątkę. Obecnie Biuro4u tworzą cztery księgowe pełne pasji oraz chęci samorozwoju.


hot°: Jakie cechy charakteru potrzebne są do dobrego wykonywania Pani zawodu?


Myślę, że dobra księgowa powinna być zorganizowana, cierpliwa i potrafiąca zachować zimną krew w każdej sytuacji. Wysokie emocje powodują, że czasami trudno dokonać rzetelnej oceny sytuacji, ale w naszym zawodzie nie możemy sobie na to pozwolić.

 

Musimy zawsze zachować „trzeźwy umysł”, aby Klient dokonał najlepszego wyboru. Ważna jest również samodyscyplina i chęci do nieustannego podnoszenie swoich kompetencji zdobywania nowej wiedzy. 

 


hot°: Jakie są plusy i minusy bycia Księgową? Czy lubi Pani swoją pracę?


Uwielbiam swoją pracę przede wszystkim za to, że mam możliwość poznawania nowych ludzi, a każda z tych osób wnosi coś nowego do mojego życia. Naszym wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami i mierzymy się codziennie z tymi samymi problemami, różnią nas tylko branże, w których pracujemy oraz skale przedsięwzięć, które prowadzimy. Niesamowitą satysfakcją jest obserwowanie jak firmy, z którymi współpracujemy rozwijają się.

 

Czujemy w tym swój mały udział, gdyż jako biuro rachunkowe towarzyszymy Klientom w tym rozwoju na każdym etapie planowania inwestycji oraz jej rozliczania, a także w momentach spowolnienia gospodarczego oraz wprowadzania zmian w firmie w celu zachowania płynności finansowej.


Lubię swoją pracę również dlatego, że ciągle daje mi nowe wyzwania zawodowe. Do każdego problemu należy podejść indywidualnie, a każdą sprawę rozpatrzeć od początku i pod kątem danego Klienta, nawet jeśli z gotową receptą przychodzi legendarna i kultowa „księgowa kolegi” 😊.

 

 

hot°: Proszę opisać pokrótce zakres obowiązków związanych z pełnieniem funkcji księgowej.


W dużym skrócie do obowiązków księgowej należy prowadzenie księgowości, kadr i płac oraz wyliczanie ZUSów i podatków, jednak w naszym biurze podchodzimy do tego tematu trochę szerzej. Uważam również, że żyjemy w tak dynamicznych czasach, że księgowe muszą wykazywać się wiedzą z dziedziny podatków i ekonomii, chociażby w takim stopniu, by w sposób jasny i rzetelny tłumaczyć Klientom zmiany podatkowe i mechanizmy rynkowe, które obecnie zachodzą oraz wyjaśniać jakie będą one miały skutki w przyszłości.


Czasy gdzie księgowe zajmowały się jedynie prawidłowym wprowadzaniem dokumentów do systemów księgowych już się skończyły, a ręczne przepisywanie faktur do komputera zastąpiły programy do automatycznego odczytu dokumentów.

 

Od 2020 roku (czasu pandemii) obserwuję, że Klienci poszukują biur rachunkowych, w których mają kontakt ze swoją księgową oraz są na bieżąco informowani o zmianach podatkowych i rynkowych, a także o możliwościach dla swoich firm.

 


hot°: Jakie dokumenty są kluczowe dla prawidłowego prowadzenia księgowości?


Ogółem – wszystkie dokumenty dotyczące przychodów oraz dokumenty dotyczące kosztów uzyskania tych przychodów w działalności. Klienci często pytają o to jakie koszty mogą ponosić jako firma, a które są już ich prywatnymi wydatkami – nie ma zamkniętego katalogu kosztów, dlatego ważne jest indywidualne podejście do Klienta i bycie z nim w stałym kontakcie, a także bieżące śledzenie przez księgowe aktualnych interpretacji podatkowych.

 

Często zdarzają się nam również konsultacje z doradcami podatkowymi w celu wyboru najlepszych opcji rozliczeń dla Klienta.


hot°: Jakby Pani w skali od 1 do 10 określiła obowiązujący w Polsce system księgowo-podatkowy? (1 – proste / 10 ekstremalnie skomplikowane)


Myślę, że to jest pytanie na osobny wywiad… 😊 System jest skomplikowany, przepisy są różnie interpretowane, łatwo się zagubić w gąszczu przepisów i interpretacji. U nas w biurze często dochodzi do „kłótni” dotyczących aktualnie obowiązujących interpretacji przepisów, a waśnie między nami dotyczące tego kto lepiej zrozumiał przepis musi rozstrzygać pracująca z nami adwokat Agnieszka Węgielska-Śliwa 😊.

 

Apogeum przechodziłyśmy w ubiegłym roku, gdy w ramach „Nowego Ładu’” wprowadzano tyle zmian, że przepisy które jedna z nas czytała wieczorem, rano już nie obowiązywały, więc dochodziło do scysji między osobami, które czytały przepisy rano, a tymi co czytały wieczorem.


Ponad trzy lata temu Fundacja Praw Podatnika przeprowadziła analizę, z której wynika że ponad połowa dostępnego publicznie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, jest niezgodna z prawem. To obrazuje z jakimi problemami mierzymy się my jako księgowe oraz nasi Klienci, podatnicy prowadzący działalności gospodarcze w Polsce.

 

Dlatego w tym miejscu kolejny raz wspomnę, że tak ważna jest WSPÓŁPRACA między księgową, a Klientem biura rachunkowego, budowanie świadomości ekonomiczno-podatkowej Klienta oraz pozostawanie w kontakcie.

 

 

hot°: Kiedy są najważniejsze miesięczne terminy rozliczeniowe dla nazwijmy to statystycznego obywatela a jakie dla przedsiębiorstwa?


W działalnościach gospodarczych ZUS i podatek dochodowy, ryczałt płacimy do 20. dnia każdego miesiąca (chyba, że wybraliśmy opcję kwartalnej opłaty podatku). VAT płacimy do 25. dnia miesiąca. W biurze rachunkowym księgowe szczyt pracy mają właśnie między 15. a 25. dniem miesiąca. Kadrowa naliczająca wynagrodzenia pracownikom najbardziej intensywnie pracuje od 25. do 5. dnia miesiąca, gdyż w tym czasie musi naliczyć listy płac i wystawić rachunki dla zleceniobiorców.


Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne są zobowiązane rozliczyć się z urzędem skarbowym od 15 lutego do 30 kwietnia każdego roku na podstawie PITów otrzymanych od pracodawców i z innych instytucji.

 

Od kilku lat czynność ta jest zautomatyzowana, podatnik może rozliczyć się za pomocą portalu podatki.gov.pl, a w przypadku jeśli nie podejmie żadnych działań jego pity zostaną rozliczone 02.05.2023 r. Ta automatyczna magia dzieje się właśnie dzięki kadrowym i księgowym, które wysyłały PITy pracownicze do systemu KAS do 31.01.2023 roku.

 

hot°: Jakie są najczęstsze błędy w prowadzeniu księgowości?


Przy ręcznym przepisywaniu dokumentów do systemu zdarzają się błędy związane z przepisywaniem tzw. czeski błąd - pominiecie jakiejś cyferki w numerze faktury lub pominiecie faktury, dlatego ważne jest, aby swoją prace zorganizować w taki sposób, żeby mieć czas na późniejsze sprawdzenie.

 

Jesteśmy tylko ludźmi i zdarza się nam popełniać błędy, ważne jest żeby je wyłapać i poprawić, a nie uważać się za osobę nieomylna.


hot°: Jakie konsekwencje niesie za sobą nieprawidłowe prowadzenie księgowości?


Za nieprawidłowe prowadzenie księgowości grożą kary grzywny, a także pozbawienie wolności. Biura rachunkowe powinny posiadać ubezpieczenia OC za wyrządzone szkody związane z omyłkami lub błędną interpretacją przepisów. Pamiętajmy jednak, że właścicielami dokumentów księgowych dostarczanych do biura są przedsiębiorcy i to oni odpowiadają za ewentualne nieprawidłowości związane z tymi dokumentami.


Nieprawidłowe prowadzenie księgowości powoduje również, że trudno jest określić bieżącą sytuacje ekonomiczną przedsiębiorstwa. Wyobraźmy sobie przedsiębiorcę, który gubi co miesiąc 1/3 FV kosztowych, które powinien dostarczyć do biura (takie sytuacje się zdarzają) – w tej sytuacji trudno wykazać jaka jest jego faktyczna sytuacja ekonomiczna, jakie faktyczne koszty ponosi, a co najistotniejsze może zdarzyć się, że Klient będzie musiał zapłacić duży podatek, mimo iż faktycznie nie osiągnął w swojej działalności zysku.

 

 

 

hot°: Bycie księgową to na pewno jest wyczerpująca praca z tytułu dużej odpowiedzialności. Jak radzi Pani sobie ze stresem?

 
Oprócz dobrej organizacji pracy oraz dobrego delegowania zadań myślę, że bardzo ważne jest zachowanie balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Prywatnie jestem żoną cudownego męża oraz matką trojki cudownych dzieci: 3 letniej córeczki oraz niespełna rocznej parki bliźniąt.

 

Macierzyństwo sprawia mi wielką frajdę i sądzę wraz z mężem tworzymy fajny wesoły dom, w którym czujemy się dobrze oraz bezpiecznie. Mąż również prowadzi swoją działalność, dzięki czemu dobrze się rozumiemy i wspieramy mentalnie oraz zawodowo.

 

 

www.biuro4u.com

Facebook Biuro 4U

instagram.com/biuro4u

 

 

tel. 781 559 230
mail: [email protected]


 

 

Komentarze

Komentarze

Beata i Andrzej wspólnicy w spółce.
16:16 23.02.2023
Współpracujemy z tymi " super dziewczynami" od trzech lat, jesteśmy bardzo zadowoleni, wszystkim możemy polecić to biuro. Co cechuje te wspaniałe "dziewczyny": ogromny profesjonalizm, wielka wiedza na temat prawa podatkowego, pracowniczego, błyskawiczne działanie i co najważniejsze wielka chęć niesienia pomocy w trudnych sytuacjach. Dziękujemy pozdrawiamy Was serdecznie, tak trzymać :)
0
0
Konstantin
20:27 23.02.2023
Ja również tak jak pani Sylwia wybrałem pracę, która jest moją pasją. Od trzech lat prowadzę w Szczecinie studio tatuażu. Ja oddaję się mojej pasji a pani Sylwia i jej zespół czuwa nad księgowością mojej firmy. Dziękuję im za to i życzę wiele satysfakcji w tej trudnej pracy.
0
0
Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach i opiniach publikowanych przez Czytelników niniejszego serwisu. Publikowane komentarze są tylko i wyłącznie prywatymi opiniamii użytkowników serwisu. Zachowujemy oryginalną pisownię nadesłanych komentarzy.