Przedszkole Dzieńdoberek

17.07.2019
Autor: Magdalena Oleśniewicz, Zdjęcia: Archiwum miejsca

W cyklu „Polecamy szkołę” przedstawiamy Wam inspirujące miejsca, w których Wasze dzieci mają możliwość rozwoju i zabawy. „Dzieńdoberek” Przedszkole Terapeutyczne to naprawdę wyjątkowa pozycja, którą chcemy Wam polecić. Z naszego wywiadu dowiecie się między innymi o tym, czym różni się od przedszkola tradycyjnego oraz z jakich zajęć i terapii może skorzystać Wasze dziecko. Na nasze pytania odpowiadał Pan Bartosz Rogojsza, Dyrektor placówki.

 

  

 

Jak powstała idea stworzenia tego wyjątkowego miejsca dla dzieci, jakim jest Przedszkole Dzieńdoberek?


„Dzieńdoberek” to pewna idea, która zaczęła przyświecać dwóm szczecińskim organizacjom – Stowarzyszeniu „Synergia” oraz Fundacji „Fabryka Języka Szczecin”. Oba podmioty działając od lat na rzecz wsparcia edukacji i terapii, w tym dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zdecydowały się podjąć trud stworzenia miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzicom, miejsca, gdzie dzieci będą mogły się uczyć a także korzystać z wysokospecjalistycznych terapii, prowadzonych przez bardzo dobrych specjalistów. Dziś „Dzieńdoberek” to trzy placówki oświatowe: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dzieńdoberek”, „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dzieńdoberek” i Niepublicznych Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzieńdoberek”.


Czym różni się tradycyjne przedszkole od przedszkola terapeutycznego? Powiedzcie nam coś więcej na ten temat.


W przedszkolu terapeutycznym prowadzone są specjalistyczne terapie dla dzieci. Najczęściej w przedszkolach masowych, ogólnodostępnych takie terapie nie są prowadzone lub są one znacznie ograniczone. W skład zespołu naszych placówek wchodzą psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci terapii czaszkowo-krzyżowej, fizjoterapeuci i inni. Jest to zespół, którego trudno szukać w placówkach masowych. Zespół jest tak rozbudowany, aby w możliwie największy sposób odpowiedzieć na potrzeby naszych wychowanków.

 

  

 

Działacie na szczecińskim rynku, od prawie dwóch lat. Co się u Was przez ten czas zmieniło?


Stowarzyszenie „Synergia”, które jest organem prowadzącym nasze placówki działa na szczecińskim rynku od 2012 roku. Przedszkole „Dzieńdoberek” założone natomiast zostało w roku 2017. Pierwsza nasza placówka zakładana była na 16 dzieci, bo takie były nasze wstępne założenia. Obecnie tylko w placówce terapeutycznej przy ul. Żubrów 3 w Szczecinie jest to 24 dzieci, co świadczy o ogromnych potrzebach w tym zakresie. Dziś „Dzieńdoberek” to trzy placówki oświatowe: Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dzieńdoberek”, „Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dzieńdoberek” i Niepublicznych Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Dzieńdoberek”.


Współpracujecie z wieloma specjalistami, takimi jak chociażby logopeda czy fizjoterapeuta. Czy dzieci w Waszym przedszkolu mają zajęcia dedykowane, w zależności od zapotrzebowania każdego z nich?


Tak. Dla każdego dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wdrażane są działania wynikające zarówno z orzeczenia, jak również oceny naszych specjalistów. Od momentu przyjęcia dziecka do placówki, w terminie do 30 dni następuje wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka dokonywana przez powołany zespół specjalistów a następnie opracowanie indywidualnego planu edukacyjno - terapeutycznego. Co ważne, to np. w placówce integracyjnej „Dzieńdoberek”, gdzie uczęszczają także dzieci bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, również prowadzone są zajęcia np. z treningu umiejętności społecznych.


Jesteście przedszkolem niepublicznym, ale dzieci z orzeczeniami WWR przyjmujecie bezpłatnie, jak wygląda rekrutacja? Co powinien wiedzieć rodzic chcący zapisać swoje dziecko do Was?


Placówki terapeutyczne „Dzieńdoberek” przyjmują dzieci bezpłatnie, zarówno na kształcenie specjalne, jak również na wczesne wspomaganie rozwoju (WWR). Wystarczy zadzwonić do nas i wtedy omawiamy szczegółowo sytuację, bo każda może być inna.
Dziękujemy za rozmowę.

 

  

 

"Od momentu przyjęcia dziecka do placówki, w terminie do 30 dni następuje wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka dokonywana przez powołany zespół specjalistów a następnie opracowanie indywidualnego planu edukacyjno - terapeutycznego."

 

 

tel.91 307 60 99
www.fb.com/DziendoberekPrzedszkoleTerapeutyczne
www.dziendoberek.pl

 

PRZEDSZKOLE DZIEŃDOBEREK

PRZEDSZKOLE DZIEŃDOBEREK